Darbuotojų nuolatinio kvalifikacijos lygio palaikymas įmonėje (projekto nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0006)

Įmonės lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti prie jų lemia įmonės konkurencinį pranašumą, jos veiklos efektyvumą, novatoriškumą. Šiuolaikiniame pasaulyje pagrindiniai organizacijos plėtros ištekliai yra darbuotojai, jų žinios, gebėjimai, kvalifikacija, kompetencija. Darbuotojai, tobulindami savo žinias ir įgūdžius, nuolatos mokydamiesi, gali padėti savo organizacijai prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos, įgyti išskirtinumų ir pranašumų.
Įvertinus esamą situaciją UAB „RNDV Group“, nustatytas specializuotų mokymų poreikis darbuotojams. Projekto tikslas – ugdyti įmonių darbuotojų kompetencijas, gilinti specializuotąsias žinias taikant praktines mokymo formas darbo vietoje pagal aktualias neformaliąsias mokymo programas.
Projektas dalinai finansuojamas iš Europos socialinio fondo, skirtas finansavimas sudaro 356.029,90 Eur. Likusią dalį – 356.029,90 Eur – reikiamų lėšų skiria pati įmonė. Projekto metu mokysis 340 unikalių dalyvių, kurie pagilins žinias ir ugdys gebėjimus.
Projekto įgyvendinamo laikotarpis – 2020 m. gruodžio 18 d.- 2023 m. lapkričio 30 d.

„Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0019

Projekte dalyvaujančios įmonės didelį dėmesį skiria santykiams su klientais, kurių didžioji dauguma yra užsienio kompanijos, paslaugos teikiamos skirtingose šalyse. Auganti globali ekonomika, skaitmenizacija, technologinė pažanga, skirtingas tarp šalių teisinis reglamentavimas reikalauja vis naujų ir naujų įgūdžių. Darbuotojų kompetencija atveria kelią ilgalaikėms verslo partnerystėms tarptautinėje rinkoje, padeda užsakymus įvykdyti kokybiškai ir laiku. Projekte dalyvaujančios įmonės, žmogiškųjų išteklių vystymą laiko strateginiu klausimu, į darbuotojų ugdymą ir mokymą investuoja bei jį planuoja. Dalyvaudamos projekte įmonės spręs pagrindinę problemą – kompetentingų darbuotojų trūkumas bei esamų darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymas.

Projekto tikslas – ugdyti darbuotojų specializuotus gebėjimus vykdant mokymus darbo vietoje pagal Pareiškėjo ir Partnerių parengtas reikalingas, svarbias bei aktualias mokymo programas.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos socialinio fondo, skirtas finansavimas sudaro 353 854,92 Eur. Likusią dalį  – 353 854,93 Eur – reikiamų lėšų skiria Pareiškėjas ir Partneriai. Projekto metu mokysis 365 unikalūs dalyviai, kurie pagilins žinias ir ugdys gebėjimus. Projekto įgyvendinamo laikotarpis –  2020 m. gruodžio 18 d.- 2023 m. spalio 31 d.

 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • This error message is only visible to WordPress admins