Darbuotojų sauga ir kokybė RNDV įmonėje

Darbuotojų sauga ir kokybė

Darbuotojų sauga ir sveikata – vienas pagrindinių mūsų prioritetų. Puoselėjame darbo kultūrą, pagrįstą sąmoningumu, kurioje darbuotojai rūpinasi savimi ir vieni kitais.
Peržiūrėti projektus

Puoselėjame kultūrą, kurioje darbuotojų sauga yra pagrindinis elementas

Mūsų žmonės – didžiausias turtas. Pagrindinis tikslas – suteikti visiems savo darbuotojams saugią ir sveiką darbo aplinką. Visada siekiame būti vienu žingsniu priekyje, todėl skiriame didelį dėmesį tarptautinių standartų laikymuisi bei darbuotojų ugdymui ir mentorystei.

Aukščiausio lygio vadovai ir visi darbuotojai sveikatą ir saugą laiko aukščiausiu prioritetu. Pasirinkę RNDV, galėsite būti ramūs, kad dirbate su patikimu ir atsakingu partneriu.

Darbuotojų sauga ir kokybė Darbuotojų sauga ir kokybė RNDV

Darbuotojų Saugumo ir Sveikatos Tarnyba

Įmonėje turime vidinę Darbuotojų Saugos ir Sveikatos Tarnybą (DSST), kuri padeda palaikyti aukščiausią darbuotojų saugos ir sveikatos lygį. DSST nuolat vertina galimas rizikas, užtikrina DSST politikos laikymąsi bei ieško naujų būdų atnaujinti ir gerinti saugumą užtikrinančias priemones.

Mūsų darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos (DSST) politika apima šiuos veiksmus:

  • Įsipareigojame užtikrinti Darbuotojų saugą ir sveikatą savo darbuotojams ir užsakovui.
  • Vertiname galimas rizikas ir nuolat ieškome būdų atnaujinti ir tobulinti konkrečius įmonės DSST tikslus.
  • Skiriame didelį dėmesį su darbu susijusiai traumų ir ligų prevencijai.
  • Analizuodami įvykius nuolat tobuliname savo darbo procesus.
  • Atliekame įvairius tyrimus, siekiant kuo labiau sumažinti darbo aplinkos riziką.
  • Sudarome sąlygas mokytis ir tobulinti įgūdžius sveikatos ir darbo aplinkos srityse.
  • Aiškiai paskiriame vadovų ir darbuotojų atsakomybes, susijusias su DSST.
  • Organizuojame ir užtikriname darbuotojų dalyvavimą ir įsitraukimą į DSST veiklą.
  • Reguliarūs darbo vietos auditai objektuose padeda valdyti galimas rizikas ar pažeidimus.

Išsamią mūsų DSST politiką galite skaityti čia.

Klientų pasitikėjimą grindžiame aukštais kokybės standartais

Tikime, kad aukštą paslaugų kokybę lemia sąmoningas ir komandinis darbas – jaučiame partnerišką atsakomybę prieš klientus ir džiaugiamės galėdami dalintis savo patirtimi ir rekomendacijomis. Visada siekiame būti vienu žingsniu priekyje, todėl skiriame didelį dėmesį tarptautinių standartų laikymuisi bei darbuotojų savišvietai ir mentorystei.

 

Darbuotojų sauga ir kokybė
Įmonėje laikomės standartizuotų projektų valdymo struktūros, taikome pasaulinių praktikų metodus (LEAN construction, Last Planner, PMBOK ir kt.), kurie padeda suvaldyti įvairių dydžių projektus. 

Darbuotojų sauga ir kokybė
Kiekvienam projektui suformuojame kompetentingą darbo grupę, kurią sudaro įvairių skyrių specialistai. Kartu jie planuoja, vertina projekto rizikas ir ieško efektyviausių kelių įgyvendinti kliento reikalavimus. 

Darbuotojų sauga ir kokybė
Įmonėje vykdome vidaus auditus, kurie leidžia pastebėti esamų procesų trūkumus bei įvertinti, ar atliekami darbai atitinka mūsų vidinių bei tarptautinių standartų reikalavimus. 

Darbuotojų sauga ir kokybė
Glaudžiai dirbame su savo klientais, tad vertiname gyvą grįžtamąjį ryšį, kurį gauname bendraudami tiesiogiai su kliento atsakingais asmenimis. Nuolat geriname savo paslaugų kokybę. 

Darbuotojų sauga ir kokybė
Mokymų metu pristatome kiekvieno projekto specifikacijas, kurias paruošiame atsižvelgdami į kliento reikalavimus. Taip pat testuojame savo darbuotojus ir suteikiame nuolatinio įgūdžių tobulinimo galimybes. 

Darbuotojų sauga ir kokybė
Vidinių lektorių komanda veda mokymus skirtingomis temomis, kurios orientuotos į efektyvumo paiešką, sąmoningumą, procesų gerinimą. 

Darbuotojų sauga ir kokybė
Diegdami ir tobulindami kokybės valdymo procesus, remiamės tarptautinių standartų rekomendacijomis.
Darbuotojų sauga ir kokybė
Bendradarbiaujame su profesinėmis organizacijomis (Lietuvos statybininkų asociacija, AHK Baltijos ir Vokietijos prekybos rūmai).

Mūsų sertifikatai 

Tarptautinius kokybės standartus matome kaip atskaitos tašką, kuris įpareigoja nuolat tobulėti ir gerinti savo veiklą. Laikydamiesi pasaulyje plačiai taikomų standartų galime lengvai rasti kalbą su savo klientais ir partneriais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Už kiekvieno sertifikato slypi atsakinga komanda, kuri įdėmiai prižiūri esamų sistemų gerinimo procesą arba inicijuoja naujų diegimą. Įmonėje kiekvienais metais yra atliekami išoriniai auditai, kurie padeda efektyvinti esamus procesus ir užtikrinti, kad įmonės veikla toliau sėkmingai atitiktų aukščiausius kokybės reikalavimus.