Privatumo politika - RNDV

Privatumo politika

Šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Privatumo politika) jums aiškiai, suprantamai ir išsamiai pristatome mūsų duomenų tvarkymo praktiką, asmens duomenų tvarkymo sąlygas bei kokias teises, susijusias su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu, turite Jūs patys.
Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes kiekvieną kartą lankydamiesi www.rndv.eu interneto svetainėje, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, mes apgailestaudami prašome nesilankyti mūsų svetainėje ir nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.
Privatumo politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.
Ši Privatumo politika pirmiausia yra paremta Europos Sąjungos bendruoju asmens duomenų reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – Reglamentas), o taip pat kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais, todėl joje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.
Mes patvirtiname, kad www.rndv.eu svetainės lankytojų duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Mes taip pat taikome visos protingas technines ir organizacines priemones tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Pagrindinės sąvokos

Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos (pvz., asmens duomenys, duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkymas) suprantamos taip, kaip jos yra įvardintos Reglamento 4 straipsnyje.

1.1. Privatumo politika – šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės, kurios patalpintos interneto svetainėje www.rndv.eu
1.2. Interneto svetainė – svetainė, esanti adresu www.rndv.eu, kurioje UAB „RNDV Holding“ klientai ir lankytojai gali palikti užklausą.
1.3. Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje privatumo politikoje duomenų valdytojas – UAB „RNDV Holding“, juridinio asmens kodas 304559417, buveinė Taikos pr. 52 C, LT-91184 Klaipėda, kontaktiniai duomenys: el. p. info@rndvholding.eu
1.4. Duomenų subjektas – kiekvienas asmuo, kuris pateikia duomenų valdytojui savo asmens duomenis arba apie kurį asmens duomenys yra renkami automatiniu būdu lankantis interneto svetainėje.
1.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.
1.6. Asmens duomenys – duomenys, pagal kuriuos galima identifikuoti klientą, svetainės lankytoją ar kitą asmenį, įskaitant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.
1.7. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, nuolaidas ar teirautis dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.8. Sutikimas – laisva valia išreikštas duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.
1.9. Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

Kokius duomenis renkame?

2.1. Asmens duomenis, kuriais su mumis nusprendžiate pasidalinti:
2.1.1. Pateikiant CV (su ar be motyvacinio laiško):
2.1.1.1. vardas,
2.1.1.2. pavardė,
2.1.1.3. telefono numeris,
2.1.1.4. elektroninio pašto adresas,
2.1.1.5. registruojantis per Facebook, mes renkame jūsų viešo profilio informaciją (vardą, pavardę, lytį, profilio nuotrauką ir elektroninio pašto adresą).
2.1.2. Užsisakant mūsų naujienlaiškį:
2.1.2.1. elektroninio pašto adresas.
2.1.3. Jei nuspręstumėte susisiekti su mumis (elektroniniu paštu, telefonu ar žinute socialiniuose tinkluose), mes užfiksuosime kreipimosi į mus faktą ir galime išsaugoti komunikacijos turinį kartu su jūsų kontaktiniais duomenimis ir mūsų atsakymais.
2.2. Informacija, kaip naudojate mūsų svetainės funkcijas. Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.
2.3. Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių. Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.
2.4. Kita mūsų renkama informacija. Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ir naršyklę, IP adresą ir vietą, jūsų reklamavimo identifikatorių (IDFA), apsilankymo datą ir laiką, apsilankymo trukmę bei skaičių, nukreipimo šaltinį ir svetainės naršymo būdus jums apsilankius platformoje bei naršymo veiksmus su jūsų sutikimu.
2.5. Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų interneto svetainėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio paslaugų pirkimo paslauga.

Kaip mes renkame jūsų duomenis?

3.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:
3.1.1. Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai atsiunčiate mums savo CV, motyvacinius laiškus, kandidatuojate į mūsų darbo skelbimus darbo paieškos portaluose, registruojatės mūsų interneto svetainėse, bendraujate su mumis telefonu, el. paštu ar susitikimų metu, atsakinėjate į mūsų pateiktus klausimynus, atliekate užduotis ar testus. Jums susisiekus su mumis raštu ar el. paštu, mes išsaugosime susirašinėjimo duomenis.
3.1.2. Kai Jūs naudojatės mūsų valdomomis svetainėmis. Kai Jūs naudojatės mūsų valdomomis interneto svetainėmis, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP), naudojamas įrenginys, naudojama internetinė naršyklė, apsilankymų skaičius, peržiūrėti mūsų interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje, interneto svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų svetainę) yra renkama automatiškai.
3.1.3. Kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų.

Kokiais tikslais mes renkame jūsų duomenis?

4.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:
4.1.1. Jeigu asmens duomenis tvarkyti yra būtina, siekiant įvykdyti sutartį (pavyzdžiui, su duomenų subjektu sudarytą paslaugų teikimo sutartį), duomenų tvarkymo veiksmai atliekami BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu teisiniu pagrindu. Tas pats galioja tiems duomenų tvarkymo veiksmams, kurie yra būtini priemonėms įvykdyti iki sudarant sutartį, pavyzdžiui, teikiant užklausas dėl mūsų produktų ar paslaugų.
Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz., Jūsų CV pateiktus duomenis, bendravimo metu surinktus duomenis ir kt.), surinktus Jums naudojantis mūsų ir kitomis interneto svetainėmis ir (ar) gautus iš kitų asmenų (pvz., esamų ar buvusių darbdavių ar pažįstamų rekomendacijų, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių ir kt.).
4.1.2. Kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu. Pasibaigus konkrečiai atrankai, į kurią Jūs teikėte savo duomenis, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėme ateityje pasiūlyti Jums darbą ir karjeros galimybes, surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinkami siūlomam darbui.
4.1.3. Siekdami administruoti darbuotojų darbo veiklą. Tiek kiek mus tai įpareigoja ar leidžia atlikti teisės aktai, mes tvarkome savo darbuotojų asmens duomenis.
4.1.4. Valdomų interneto svetainių tobulinimo tikslu ir siekdami pasiūlyti Jums geresnes ir pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis, mes naudojami siekdami tobulinti ir vystyti šias interneto svetaines ir pasiūlyti Jums geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis gautus ir iš kitų asmenų gautus Jūsų asmens duomenis.
Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, skaitykite šios Privatumo politikos 3 skyriuje.
4.1.5. Tiesioginės rinkodaros tikslu⃰, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
4.1.6. Interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“ užpildžius susisiekimui skirtą žinutę „Susisiekite“. Šiuo tikslu, tinkamai atsakyti į Jūsų užklausą, renkame jūsų užpildytus duomenis: jūsų vardas, telefono numeris, el. pašto adresas.
4.1.7. Kitais būdais su jūsų sutikimu.⃰
⃰ Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.
4.2. Jokiais kitais su aukščiau išvardintais tikslais nesuderinamais tikslais Jūsų asmens duomenų mes netvarkome.

Kaip mes naudojame slapukus?

5.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus interneto svetainėse, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina interneto svetainėse vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką interneto svetainių aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
5.2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: interneto adresas (IP), naudojamas įrenginys, naudojama internetinė naršyklė, apsilankymų skaičius, peržiūrėti mūsų interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje, interneto svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų svetainę.
5.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:
5.3.1. kad užtikrintume interneto svetainių funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis svetainių įasmeninimu);
5.3.2. naudojimosi interneto svetainėmis analizei;
5.3.3. kad galėtume svetaines tobulinti ir vystyti taip, kad jos dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
5.3.4. paslaugų plėtrai;
5.3.5. tiksliniam rinkodaros orientavimui.
5.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi interneto svetainėmis, Jūsų pateiktais asmens duomenimis ir pan.).
5.5. Interneto svetainėse gali būti naudojami tokie slapukai:
5.5.1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainių veikimui;
5.5.2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini interneto svetainių veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
5.5.3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainių lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
5.5.4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
5.5.5. socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti interneto svetainių informaciją.
5.6. Duomenų valdytojas naudoja šiuos slapukus (įskaitant, bet neapsiribojant):
5.6.1. Facebook.com – Pixel Tracker – https://business.facebook.com/policies/cookies/;
5.6.2. Google Analytics – https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=lt;
5.6.3. Google Adwords (Google Ads);
5.6.4. Google Remarketing
5.7. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:
5.7.1. neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
5.7.2. svetainėse pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;
5.8. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html .
5.9. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie interneto svetainių.

Kam mes teikiame jūsų duomenis?

6.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

Kiek laiko mes saugojame jūsų duomenis?

7.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
7.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.
7.3. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones (kompiuterių ir programų, kuriose saugomi asmens duomenys prieigos apsaugotos slaptažodžiais; patalpos, kuriose yra įranga užrakinamos ir prieiga gali naudotis tik mūsų bendrovės darbuotojai ir kiti teisėtą pagrindą įeiti turintys asmenys), kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
7.4. Jūsų duomenis ilgiausiai saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Kaip mes saugojame jūsų asmens duomenis?

8.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.
8.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į interneto svetaines – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į interneto svetaines susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.
8.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

Išorės svetainės ir socialiniai tikslai

9.1. Interneto svetainėse gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.
9.2. Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.
Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu turime šias paskyras:
9.2.1. tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation ;
9.2.2. tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .
Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kokias teises jūs turite?

10.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
10.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
10.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
10.1.3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
10.1.4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
10.1.5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
10.1.6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
10.1.7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
10.1.8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
10.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
10.2.1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
10.2.2. valstybės saugumą ar gynybą;
10.2.3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
10.2.4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
10.2.5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
10.2.6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
10.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
10.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
10.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 8.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.
10.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
10.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

Kur jūs galite kreiptis?

11.1. Daugiau informacijos visais šioje Privatumo politiko aptariamais klausimais Jums pateiks: UAB „RNDV Holding“ el. paštu info@rndvholding.eu.
11.2. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
11.3. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

Kaip bus keičiame privatumo politika?

12.1. Visi Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami interneto svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos interneto svetainėse ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis interneto svetainėmis ir (ar) mūsų paslaugomis. Privatumo politikos paskelbimo data 2020 m. gegužės 4 d.

UAB „RNDV Holding“
Įmonės kodas 304559417
Adresas: Taikos pr. 52 C, LT-91184 Klaipėda, Lietuva
Kontaktiniai duomenys:
Mob.: +370 616 90007
El. p.: info.holding@rndv.eu